A/B testen is onderdeel van online marketing en belangrijk bij het continu verbeteren van een website of webshop. Het stelt je in staat om verbeteringen meetbaar te maken en zo goede conclusies te trekken.

Wat is A/B testen?

Eerst een algemene definitie. A/B testen is een kwantitatieve onderzoeksmethode voor het vergelijken van twee varianten en te ontdekken welke de beste is. Bij een A/B test wordt een testgroep in tweeën gedeeld. Het eerste deel krijgt het origineel (versie A) te zien en het tweede deel de variant (versie B). Door te vergelijken welke versie het beste presenteert ten opzichte van een bepaald doel wordt vastgesteld welke versie het beste is.

ab-testing-11


In het geval van een website wil je bijvoorbeeld weten welke versie de hoogste conversie heeft. Per test wordt er op één element van de website een aanpassing aangebracht. Denk aan een bestelknop of het ontwerp van een contactformulier. Door te meten of de variant significant meer klikken of ingezonden formulieren heeft weet je dat je dit kan aanpassen.

Werkwijze

Om goede A/B tests uit te voeren is een vaste werkwijze belangrijk. Zo zijn de verschillende tests door de tijd heen betrouwbaar en vergelijkbaar. De verschillende stappen moeten daarom ook goed gedocumenteerd worden.

Wat A/B testen?

In de voorbereidende fase bepaal je wat er getest wordt, waar dit gebeurt en stel je een hypothese op.

Zoek in de website naar mogelijke verbeterpunten. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld Google Analytics, gebruiksonderzoeken of eigen inzicht. Test één element per keer om een goede conclusie te kunnen trekken. Begin met de ‘quick wins’, eenvoudige aanpassingen die snel tot verbeteringen kunnen leiden. Daarna kan je overstappen naar meer specifieke aanpassingen.

Quick wins

  • Call to action: plaats een activerende tekst in een knop, plaats deze op een prominente(re) plek op de pagina of laat de knop beter laten opvallen.
  • Content: vervang lange beschrijvende teksten voor korte teksten of bullet points, voeg woorden als ‘gratis’ of ‘tijdelijk’ toe of geef uitleg bij stappen in een proces.
  • Iets toevoegen: gebruik testimonials van bestaande klanten, toon een klantcijfer een aantal bezoekers die je voorgingen, geef korting of plaats eventuele keurmerken.
  • Iets weghalen: laat mogelijke afleiding of overbodige informatie weg.

Waar?

Nadat is vastgesteld wat er getest wordt bepaal je waar in de website deze test uitgevoerd wordt. Doe je dit op één pagina of op meerdere tegelijk? Dit hangt af van het verbeterpunt dat je gaat testen.

Testdoel & hypothese

Als je hebt gekozen wat je gaat testen en waar, bepaal je hoe je de prestatie meet. Dit kan bijvoorbeeld het aantal bezoekers zijn dat op een button klikt of een formulier invult.

Stel vast na hoeveel dagen of na hoeveel bezoekers je de meting beëindigt om de prestaties te vergelijken. Tenslotte stel je een hypothese op waarom je denkt dat de variant betere prestaties zal gaan opleveren.

Voorbeeld

Doel: Conversie gemeten over het aantal bezoekers dat een bestelling plaatst in een tijdsbestek van 2 weken.
Hypothese: Doordat de tekst ‘X’ laagdrempelig is ten opzichte van ‘Y’ zal de bezoeker eerder op de call to action klikken.

A/B test uitvoeren

Wanneer alle voorbereiding zijn getroffen kan je de test inrichten. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld Visual Website Optimizer of Optimizely. Houd tijdens de looptijd van de test deze in de gaten. Zo zie je tijdig of alles goed gemeten wordt.

Verbind nooit vroegtijdige conclusies aan je test. Doorloop daarom altijd de vooraf gestelde looptijd, zo voorkom je foutieve conclusies. Wij hanteren een periode van twee weken voor de meeste tests, mits er voldoende verkeer is.

Lopen er meerdere tests tegelijk? Controleer dan dat deze niet met elkaar in conflict zijn, of in je statistieken met elkaar conflicteren.

Resultaten A/B test

Na de looptijd van je test is het tijd om de resultaten te bekijken en conclusies te trekken. Heeft de variant daadwerkelijk tot een verbetering geleid? En, is een eventueel waargenomen verbetering ook significant? De gebruikte software zal je deze informatie geven.

Voorbeeld

In onderstaand voorbeeld hebben we twee variaties gebruikt, een multivariate test. De huidige variatie (C) was een groene conversie knop. Variatie 1 (V1) was een rode en iets grotere conversie knop om meer aandacht te trekken. Variatie 2 (V2) was ook een rode knop maar links uitgelijnd in plaats van rechts.
De rode knoppen presteren significant beter dan de huidige groene knoppen, waarbij de links uitgelijnde knop zelfs nog beter presenteert (58,7% verbetering) ten opzichte van de rechts uitgelijnde knop (49,4% verbetering). Deze aanpassing moet dus zeker worden doorgevoerd!

ab-testing-resultaat-1024x271

Blijf testen

Indien de variant (B) gewonnen heeft, kun je de verbetering op je site doorvoeren, of hertesten om echt zeker te weten dat de aanpassing tot meer conversie leidt. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer variaties of verbeteringen mogelijk, dus ga vooral door met testen.
Documenteer de uitgevoerde testen zorgvuldig. Soms kan een eerder uitgevoerde test weer tot verrassende uitkomsten leiden. Het internet en het online gedrag van je bezoekers veranderen immers voortdurend.

Interesse gewekt? Neem dan contact op.

Categorieën: blog